Voorstellen

We kunnen het hele koor gaan voorstellen, helaas hebben we daar niet genoeg opslagcapaciteit voor. Daarom houden we het voorlopig even bij onze dirigent en ons bestuur.

Jelle Roosen
Jelle RoosenDirigent Jokolo
Jelle Roosen studeerde ‘composition for the media’ aan het HKU en ontving de graad “Bachelor of Music with Honours”.

Daarnaast heeft hij in 2017 de opleiding koordirectie aan het Koninklijke Conservatorium in Utrecht bij Fokko Oldenhuis en Rob Vermeulen afgerond.

Bestuur Jokolo
Bestuur JokoloInge - Niek - Dennis - Hanneke - Kenneth
Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden: Hanneke (voorzitter), Niek (penningmeester), Inge (secretaris), Kenneth (algemeen lid) en Dennis (algemeen lid). Samen zijn zij eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen Jokolo. Van het beantwoorden van de info@jokolo.nl mail tot het onderhouden van contact met de kerk. Een belangrijke taak ligt in het zorgen dat Jokolo financieel stabiel blijft en het nadenken over de doelen van Jokolo en hoe we deze gedurende het seizoen kunnen bereiken