Jokochronologie

Jokolo heeft een rijke historie. Hier per jaartal de geschiedschrijving des Jokolo’s: de JokoChronoLogie van de eerste 25 jaar.

1967

De vele veranderingen die zich in de roerige jaren ’60 voltrekken, hebben ook grote invloed op hetgeen wat zich in de Nederlandse katholieke kerk afspeelt. Langzaam maar zeker ontstaan er in verschillende parochies koren die zich laten begeleiden door ‘duivelse’ muziekinstrumenten als elektrische gitaren en drumstellen. De nieuwe trend gaat ook aan Nijmegen niet onopgemerkt voorbij. Er komen ‘beatmissen’ in onder meer de Molenstraatkerk en de Dennenstraatkerk.

In september 1967 neemt kapelaan Nico Huijberts van de toenmalige Lourdesparochie samen met enkele jongeren uit de wijk (Nico Draper, Peter Visser en Tine Verweij) het initiatief om ook hier een jongerenkoor van de grond te krijgen. Een klein clubje enthousiaste mensen zet de eerste schreden. Een paar jongelui die een muziekinstrument kunnen spelen, worden benaderd en men vindt een dirigent: Harry Kemps, student theologie aan de katholieke universiteit in Nijmegen. De repetities vinden aanvankelijk op woensdagavond plaats op het priesterkoor boven achterin de kerk, waar toen het grote kerkorgel stond.

1968

Al snel blijkt de vrijdagavond een gunstiger repetitietijdstip. Na een paar maanden ijverig oefenen, durft men het in februari wel aan om op zondag om kwart voor twaalf de eerste mis te zingen. Bij een van de eerste liederen gaat het even helemaal mis. Er wordt vreselijk vals ingezet, waarop Harry zich genoodzaakt ziet af te slaan. Al met al verloopt de eerste uitvoering toch redelijk goed en heeft de Lourdeskerk vanaf nu dus ook een eigen ‘beatmis’.

De reacties van de kerkgangers zijn aanvankelijk sceptisch. “Nog erger dan een cirkelzaag, dat geluid van een elektrische gitaar”, zegt de hoofdschuddende parochiaan. Snel wordt duidelijk dat de ‘beatmissen’ veel publiek trekken. Veel jongelui voelen zich ertoe aangetrokken en melden zich aan als lid. Het ledenaantal groeit gestaag. De eerste nachtmis met Kerstmis wordt ook druk bezocht en is tevens de eerste thematische dienst, dat merendeels in elkaar is gezet door Harry Kemps.

1969

De eerste jaren bestaat het repertoire hoofdzakelijk uit liederen van Huub Oosterhuis, gospels en negro-spirituals zoals ‘Go down moses‘ en liederen die tegenwoordig hooguit nog bij een enkel tienerkoor op het repertoire staan, zoals ‘Geef mij kracht‘ en ‘Dank U voor deze nieuwe morgen‘. Geleidelijk komen er geschikte nummers uit de hitparade bij, zoals ‘Let the sunshine’ uit de rockopera ‘Hair‘, ‘Blowing in the wind‘ van Bob Dylan, ‘The last seven days‘ van Unit Gloria (met Robert Long), ‘Oh happy day‘ van The Edwin Hawkins Singers en ‘To my father’s house‘ van The Les Humphries Singers. Ook enkele nummers van bijvoorbeeld The Beatles of Simon&Garfunkel worden van een Nederlandstalige religieuze t3ekst voorzien. Vooral ‘Oh happy day‘ slaat erg aan, mede dankzij de fraaie solozang van Wies van Aerssen.

De Lourdeskerk wordt dat jaar van binnen grondig verbouwd. Er komt verder naar voren een groot, nieuw altaar waarvoor een aantal rijen met kerkbanken plaats moeten maken. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden vinden de eucharistievieringen tijdelijk plaats in de aula van de Pius XII-mavo aan de Akkerlaan.

In juli gaat pastoor Loeff met pensioen. Hij is groot fan van het koor (net als zijn opvolger Wim Janssen dat zou worden) en brengt dit tot uiting door als afscheidsgeschenk een nieuw orgel en een drumstel cadeau te doen.

Voor een LP met Nijmeegse jongerenkoren worden twee zelfgemaakte nummers opgenomen: ‘Vrede‘ (T: H.Kemps, M: H.Luijben/L.Berenbroek) en ‘Wanneer ik loop en door de straten ga‘ (T: H.Kemps, M: E.Lok).

Omdat naast het muzikale gebeuren ook het vertier een wezenlijk onderdeel van het jongerenkoor vormt, wordt er besloten buitenshuis een ontspanningsweekend te organiseren. Het eerste koorweekend vindt plaats in het Brabantse Reusel. Op de slaapzaal moet een schuifwand voor de scheiding tussen meisjes en jongens zorgen. “Het lijkt mij zinnig dat deze ’s nachts dicht blijft”, zegt Harry en ziet erop toe dat dit ook gebeurt. Toch wordt zijn nachtrust tot zijn ongenoegen herhaaldelijk onderbroken. Vrij chaotisch verloopt ook het diner op zaterdagavond: een soort kaasfondue uit het vuistje.

Maar er gebeuren ook serieuzere zaken: voor de tweede nachtmis in successio wordt een liturgiegroep in het leven geroepen. Onder leiding van kapelaan Nico Huijberts verzorgt deze werkgroep in het vervolg gemiddeld een keer per twee maanden themadiensten, die soms een nogal experimenteel karakter hebben.

1970

Het allereerste koorweekend in 1969 is bij de meesten zodanig in de smaak gevallen, dat besloten wordt opnieuw naar Reusel te gaan. Daarmee worden de koorweekends een jaarlijks terugkerende happening. Nu nog kijken de leden er ieder jaar reikhalzend naar uit. Een geliefde en veelviidig gekozen locatie wordt later de Wokhut bij Helvoirt. Ook plaatsen als Schayk, Otterlo en Grubbenvorst zijn in de loop der jaren diverse keren aangedaan.

1971

Voor het wekelijkse vertier na afloop van de repetitie op vrijdagavond wordt de eerste jaren veelvuldig uitgeweken naar café Piet Huisman aan de St. Jacobslaan. Langzaam maar zeker komt ook de sacristie als ontmoetingsruimte in trek, vooral wanneer bij slijterij Meijer op de Hatertseweg diverse kratten bier worden
ingeslagen. Omdat er voor de financiële afwikkeling van één en ander een penningmeester nodig blijkt, ontstaat de behoefte aan het oprichten van een bestuur. De eerste voorzitter is een lid van het eerste uur: Hans Liijben, tevens solo-gitarist. De eerste dirigentenwisseling vindt plaats. Harry Kemps is inmiddels afgestudeerd en verhuist met vrouw Maria naar Amsterdam. Zijn opvolger heet Jos Avontuur, student psychologie. Een van de eerste nieuwe nummers die Jos instudeert, is de klapper ‘I believe‘.

1972

Ook in de pastorie vindt een verandering plaats. Kapelaan Nico Huijbers wordt opgevolgd door de ambitieuze Brabander Cees Remmers. Hij neemt de leiding van de liturgiegroep over. die nu ook frequenter thematische diensten gaat verzorgen.

1973

In de soos onder Studio ’71 wordt in februari het eerste lustrum gevierd. Later volgt nog een luslrum-koorweekend in Uden. Het jongerenkoor doet verder mee aan een Nijmeegs korenfestival. Met náme ‘I believe‘ valt bij de jury in de smaak waardoor de eerste prijs in de categorie jongerenkoren in de wacht wordt gesleept, plus 300 gulden, destijds een gigantisch bedrag. De Gelderlander maakt hiervan melding.

1974

Op 22 juni trouwen Marieke de Ruwe en Hans Luijben. die elkaar op het koor hebben leren kennen, Het eerste Jokolo-huweliik is een feit. Velen zouden hun voorbeeld volgen. Pastor Cees Remmers schrijft, toeval of niet, op de melodie van ‘The Wedding Song’ de tekst voor ‘Hij is vuur‘. Het zou een klassieker onder de jongerenkoormuziek worden.
De nachtmis blijkt ieder jaar zo overweldigend veel bezoekers te trekken dat wordt besloten om in het vervolg op Kerstavond twee keer te zingen: om acht uur en om twaalf uur, Dat betekent voortaan ieder jaar met Kerst tweemaal ‘volle bak’ en tussendoor kerststol met Glühwein.

1975

gezongen bij het zilveren amtsjubileum van bisschop Bluyssen in de Brabanthal in Den Bosch. De viering, getiteld ‘Bruisen rond Bluyssen’, wordt rechtstreeks op tv uitgezonden. Samen met de jongerenkoren van de Groenestraatkerk en de Fatima- kerk wordt ‘Hij is vuur‘ de Nederlandse huiskamers binnen gezongen.
Later dat jaar, op 5 oktober, volgt ook nog een rechtstreekse uitzending voor de KRO-radio vanuit de Lourdeskerk. Iedereen is op van de zenuwen, maar de uitvoering gaat foutloos. Niet alleen in de media is Jokolo dat jaar actief, ook op sportief gebied. Er wordt een eigen voetbalteam opgericht. De resultaten vallen echter tegen: 0-2 tegen het Fatimakoor (scheidsrechter Cees Remmers), 1-4 tegen Meubelfabriek Eromes en 1-11 togen Café Piet Huisman. Een wedstrijd tegen FC Noviomagum wordt afgelast omdat de tegenstander door een foutje in de organisatie niet komt opdagen.

1976

Om de gebruikelijke, gezellige activiteiten zoals daar zijn feesten, weekends, dauwtrappen, droppings en Sinterklaas beter te kunnen organiseren, wordt in mei o.l.v. Dick Peters voor het eerst een oud-papieractie in de wijk gehouden. Door het gigantische papieraanbod moet de grot op het kerkplein tijdelijk als opslagplaats fungeren. De opbrengst van de eerste actie bedraagt 487,20 gulden. Het succes van de
daaropvolgende acties blijkt sterk afhankelijk van de prijs per kg. In de beginperiode bedraagt deze 4 ct/kg, later loopt het op tot een maximum van 7 ct/kg. Helemaal nihil is de opbrengst als één of andere sufferd met een gehuurd busje op de Veldstraat een aanrijding veroorzaakt.
Jos Avontuur heeft inmiddels zijn psychologiestudie voltooid en verhuist naar Roosendaal. Kees Overtoom, docent sociale vaardigheden aan de Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde, neemt de dirigeerstok van Jos over.

In de schouwburg van Cuijk wordt voor het nageslacht een cassettebandje met alle populaire koornummers
opgenomen. Cees Remmers schrijft een tekst op de melodie van de filmmuziek ‘The morning after’. Pianist Han Backus zorgt voor een fraai koorarrangement. Daarmee is een van de mooiste koornummers aller tijden geboren, dat ook nu nog regelmatig wordt uitgevoerd: ‘Reis niet alleen’.

Voorafgaande aan de nachtmis brengt de band op Kerstavond traditiegetrouw een bezoek aan Café Piet Husman om wat moed in te drinken. Dit loopt echter enigszins uit de hand waardoor tijdens de mis het toilet veelvuldig door verschillende comboleden moet worden bezocht. Het herhaaldelijk doortrekken van de stortbak leidt tot wat ergernis onder de nuchtere, feestelijk geklede koorleden.

1977

Voor het eerst duikt de naam ‘Jokolo’ op, Omdat Cees Remmers binnen de Emmaus-parochie de leiding heeft over drie liturgiegroepen gebrukt hij daarvoor drie verschillende mappen, Daarop geschreven staan de namen ‘Jokofa’ (Fatimakerk), ‘Jokogro’ (Groenestraatkerk) en dus ook ‘Jokolo’.
Marian Ockers, sopraan en soliste, is het eerste lid dat tien jaar achter elkaar op het koor zit. Reden voor een van de vele feesten in de kelder onder de Fatimakerk, Veel koorleden zullen haar evenaren: Han Draper, Veronique Schaaf, Ernie Berenbroek, Frans Hoefs, Marijke Hoefs-Pelser, Ruud Scheltinga, Kees de
Ruwe, Helty Derks-Wieleman, Hans Wieleman, Twanny Peeters-Gommers, Wilma Hendriks-Janssen, Rick Gerrils en Astrid Sanders.
Voor de tweede maal wordt er gezongen tijdens een rechtstreekse radiouitzending voor de KRO, op zondag 13 februari vanuit de Lourdeskerk. Ook deze uitvoering verloopt vlekkeloos.

Pastor Cees Remmers vertrekt naar Hilvarenbeek. ‘Onze pastoor’ Janssen neemt de leiding van de liturgiegroep over. Mede op initiatief van Kees Overtoom worden er om de twee weken thematische diensten in elkaar gezet.
Na de zomerslap besluiten het bestuur en Kees Overtoom wederzijds de samenwerking te beëindigen wegens onoverkomelijke meningsverschillen op muzikaal gebied. Er volgt een korte onderbreking van de uitvoeringen en de viering van hel 10-jarig jubileum wordt uitgesteld tot februari 1978. Koorlid Dick Peters leidt tijdelijk de repetities totdat de uitvoeringen in het najaar weer worden herval onder leiding van een nieuwe dirigent. Ger Hoffs, van beroep onderwijzer op de basisschool aan de Akkerlaan.
Op 9 augustus wordt Jacqueline Peeters geboren, vermoedelijk de eerste baby waarvan de ouders elkaar op het koor hebben leren kennen, De trotse vader en moeder zijn Frans en Marie-José Peeters.

1978

In februari wordt in Studio ’71 met een groot feest het uitgestelde 10-jarig jubuleum gevierd. Hans Ltijben, Kees de Ruwe en Tom van Magen brengen de swingende zaal laat op de avond in extase met hun vertolkingen van respectievelijk ‘Kom van dat dak af’, ‘Twist and shout‘ en ‘One night with you‘, Dat koorzangers ook vroeg uit de veren kunnen, blijkt op een zondagochtend in mei. wanneer in de St.Jan-kathedraal in Den Bosch voor dag en dauw (om 7.00 uur en 8.30 uur) twee missen gezongen.

1979

Wederom vindt er een dirigenten wissel plaats. Ger Hoffs moet vanwege zijn theologie-studie in Tilburg stoppen met dirigeren en Karel van Rooy, muziekleraar op de Klokkenberg-Mavo, volgt hem op.
Voor het eerst wordt een koorseizoen afgesloten met een barbecue. Het eetfestijn vindt plaats in de achterttin van de familie Hoogenboom op de Vossenlaan. Ook dit wordt een jaarlijks terugkerend gebeuren en wel in de tuin van de pastoor.

1981

Peter Janssen (o.a. tenor, basgitarist, voorzitter, lid van diverse commissies en bovenal komiek) wordt benoemd tot erelid. In juni vindt er een sportieve krachtmeting met personeel van de Bondsspaarbank plaats. Het resultaat is opnieuw zorgwekkend: bij het voetballen een smadelijke 13-2 nederlaag en een gebroken been van Hans Wieleman en bij het volleyballen een duim uit de kom bij Caspar van Eyk.

1982

Voor het spekken van de koorkas met het oog op het derde lustrum vindt op het kerkplein een grote rommelmarkt plaats. De toeloop is zeer groot, dus ook de opbrengst. Later worden meer soortgelijke, succesvolle boeken-, rommel- en kledingmarkten op het kerkplein georganiseerd. Penningmeester Frans Hoefs komt op het idee om op het terrein naast Studio 71 als vaste inkomstenbron een container voor oud-papier neer te zetten. Na lang aarzelen besluit het bestuur daarnaast om maandelijks papier in de wijk op te gaan halen met wagens van Ouzo. Dit besltit wordt versneld doordat de gemeente een vergunningenstelsel invoert. Overigens blijkt de aarzeling van het bestuur niet geheel onterecht; nietzelden komen op woensdagavond slechts drie.of vier personen opdagen om de handen uit de mouwen te steken. Later komt hierin een positieve kentering en zorgt het ophalen van papier samen met de garantieprijs van de gemeente voor zeer behoorlijke inkomsten.
In september vindt de viering van het derde lustrum plaats (nu wel op tijd!), wederom In Studio ’71. De zaal ligt helemaal dubbel bij een enigszins mislukte Elvis-imitatie van Bob van Bergen.

De af en toe iets te vingervlugge pianist Victor Eijkhout componeert een nieuwe melodie op Kees de Ruwe’s tekst van ‘De ongehoorde mens‘. Het wordt een van de ‘swingendste koornummers allertijden’.

1984

Met de opbrengsten van de oud-papieracties en een gift van een parochiaan wordt een eigen professionele geluidsinstallatie met mengpaneel en multi-kabel aangeschaft. Voor het beheer zorgt een speciaal daarvoor in het leven geroepen stichting. Ook wordt er dat jaar onder notoire bierdrinkers een dispuut opgericht onder de naam ‘De FILitjes’. Hun bestaan is echter van korte duur.

1985

Er wordt tijdens een mis in de open lucht gezongen bij de heropening van het Goffert Openluchttheater. Op zondag 16 juni vindt een van de hoogtepunten uit de 25 jaar Jokolo-historie plaats. Vanuit de Lourdeskerk verzorgt de NOS een rechtstreekse tv-uitzending voor de KRO van een eucharistieviering met Jokolo.
Het wemelt in de kerk van de tv-mensen, snoeren, camera’s en lichtspots. Het koor laat zich echter nergens door afleiden en zingt zuver en geconcentreerd. Ook de band kent geen zwak moment.

1986

Karel van Rooy verlaat het koor na een meningsverschil met het bestuur op financieel gebied. Ger Hoffs, inmiddels weer teruggekeerd als zanger. is bereid het roer tijdelijk over te nemen. Van de opbrengst van de KRO-mis maakt het koor in een weekend in april een bootreisje op de Rijn naar Düsseldorf en Keulen.

1987

Ger Hoffs wordt opgevolgd door Ruud Scheltinga, eveneens onderwijzer en voorheen al jaren actief bij het koor als bas, voorzitter en verdienstelijk tekstschrijver.
Het 20-jarig bestaan wordt gevierd in de zaal achter Studio ’71. Met hulp van een drietal oud-leden (Wim Jansen. Kees de Ruwe en Marian Ockers) wordt een zeer amusant cabaret opgevoerd.

1988

Tijdens een viering voor de actie ‘Kerkbalans’ wordt in de St. Stevenskerk samen met een groot aantal andere koren meegezongen met Herman van Veen en zijn hit ‘Toveren’, In de sacristie vindt de eerste video-marathon plaats, die op zaterdagavond om half negen begint met ‘Flodder’ en op zondagmorgen rond dezelfde tijd voor een paar overgebleven volhouders eindigt na een of andere horrorfilm.

1989

In een overvolle sacristie vindt de eerste bingo plaats, Met name Antoine Claassen heeft een groot aantal sponsors voor dit evenement weten te strikken, De hoofdprijs is een kleuren-tv, Wegens het doorslaand succes keren de bingoavonden hierna regelmatig terug.

1990

Het ACJ wordt opgericht, het Actief Comité Jokolo, Nog meer activiteiten kunnen daardoor nog beter worden georganiseerd, Verder neemt Jokolo een eigen postbus in gebruik, Postbus 31171, 6503 CD Nijmegen, De ledenadministratie wordt geautomatiseerd, de contributie en drankrekeningen kunnen per acceptgiro worden betaald.

1991

Pastor Wim Janssen stopt in september als Emmaus-teamleider i.v.m, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, Hij blijft echter nauw betrokken bij het wel en wee van de parochie, Zijn opvolger is pastor Gerard Remmers. Bij de jaarlijks terugkerende video-marathon heeft men voor het eerst de beschikking over een groot scherm. Nog meer mensen dan voorheen houden het daardoor tot het bittere einde vol. Op 1 november verschijnt het eerste nummer van de ‘Vo-kreet’, een zeer onderhoudend, informatief en goed verzorgd clubblad, De ‘Yo-kreet’ lijkt derhalve een langer leven beschoren dan eerdere pogingen tot een Jokolo-orgaan.
Lovende kritiek staat er in De Gelderlander van muziekrecensist Maarten-Jan Dongelmans over het Emmaus-concert aan de vooravond van Kerstmis met alle koren uit de parochie, Special vernoemd is de ‘exotische kersttopper’ Riu en de als opbergplaats fungerende biechtstoel van de ‘slagwerkmedewerker’,
Ook de twee nachtmissen worden een succes, Voor het eerst in 25 jaar Jokolohistorie wordt er TIJDENS een mis geapplaudiseerd en wel na het succesnummer ‘(Something inside) So strong‘ met vocaliste Angela Mensink in een glansrol.

1992

Het jubileumjaar breekt aan, Met carnaval zingt het koor tijdens de traditionele ‘carnavalsmis’ in de Maria Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg, Iedereen, ook het koor, is verkleed, Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum wordt er in een studio in Rosmalen een fraaie CD met vier liedjes opgenomen, Titelnummer is het bovengenoemde ‘(Something inside) So strong’, gearrangeerd door pianist Ronald Jansen, Ook de andere twee band- en bestuursleden Paul Dinnissen en Paul Geurts steken ontelbaar vele uren in dit project. Het uithoudingsvermogen van alle overige koorleden wordt eveneens behoorlijk op de proef gesteld, maar het eindresultaat mag er wezen! ln het kader daarvan wordt door Maarten Hendriks
het befaamde” JOKOLOGO” ontworpen,

Jokolo doet in mei mee aan ‘Korenslag’, een evenement dat het Guiness Book of Records moet halen, Het idee om 80,000 mensen in het Amsterdams Olympisch Stadion in koorverband te laten zingen, loopt echter uit op een tegenslag, In plaats daarvan komen een kleine 4,000 zangers bij elkaar in het Nijmeegse Goffert’ stadion, waaronder 35 Jokolo-ers.

De feestelijkheden rond de verschijning van de CD worden in juli helaas overschaduwd door het plotseling overlijden van pastor Janssen, Het eerste exemplaar is nog door familieleden op zijn sterfbed afgedraaid, ‘
Het tweede exemplaar is voor burgemeester Ed d’Hondt, die daarvoor ’s morgens met een aubade in zijn voortuin wordt wakker gezongen. De Gelderlander maakt in haar kolommen melding van deze stunt. Door alle publiciteit is de ‘So Strong-CD’ bij de Music Store op de Burchtstraat binnen de kortste keren uitverkocht. Op een zaterdag worden er zelfs meer exemplaren verkocht dan van een supergroep als Dire Straits! Een speciaal in het leven geroepen lustrumcommissie is dan al maandenlang druk ih de weer om van het jubileum op zaterdag 26 september een grandioos feest te maken.

Maarten Hendriks, Antoine Hendriks, Claudia Boshom en Lyanne van Bergen hebben vele uren gestoken in het realiseren van een videodocumentaire over Jokolo. Deze videoband geeft de belangrijkste hoogtepunten weer in de geschiedenis van Jokolo. Aangezien Jokolo veel in de mediawereld is, komen ook vanuit veel kanten verzoeken
voor een optreden of een mis, zoals bijvoorbeeld de herdenkingsmis voor de Bijlmerramp op 4 oktober 1992, waarvoor Jokolo wordt gevraagd door het gemeentebestuur.
Ook Verpleeghuis Kalorama vraagt of 10koio een kerstconcert wil verzorgen. Dit laatste is zeker een succes: naar aanleiding van dit anderhalf uur durende concert (1) volgen diverse verzoeken voor het verzorgen van missen en huwelijksdiensten.